Bakteriyaları Necə Məhv Edək?

Qida zəhərləyici bakteriyaları məhv etməyin bir neçə üsulu vardır. Bunlardan biri kifayət edəcək müddət ərzində yüksək temperaturda bakteriyaların məhv edilməsidir. Temperatur nə qədər çox olarsa müddət bir o qədər qısalır. Qidanı tam təhlükəsiz etmək üçün bakteriyanın növü,spor əmələ gətirməsi,bakteriyaların sayı,qidanın özünün növü qidadakı bakteriyaların məhv edilməsi  üçün lazım olan zaman müddətinə təsir edir. Bakteriyalar hardasa… Continue reading Bakteriyaları Necə Məhv Edək?

Advertisements

Bakteriyaların çoxalması

Bakteriyalar ikiyə bölünməklə çoxalır. Bu çoxalma temperatur,zaman və qidalı mühitdən asılıdır. Uyğun şərait olanda bakteriyaların sayı hər 10 dəqiqədə iki dəfə arta bilir.  Temperatur 10°C olarkən bakteriyaların çoxalması 10 saat kimi uzana və ya ümumiyyətlə dayana da bilər. Qida zəhərləyici bakteriyaların çoxalması üçün ortalama idela zaman uyğun şəraitdə 20 dəqiqə civarındadır.Bakteriyaların belə çoxalması vegetativ vəziyyət adlanır.… Continue reading Bakteriyaların çoxalması

Zəhərlənmə və ya Daşıyıcı olma

Hazır çiy qidaların təhlükəli olmasına səbəb onların adətən otaq temperaturunda saxlanmasıdır. Məsələn:tərəvəz salatları,yemiş,giləmeyvə və ya pasterizə olunmamış alma şirəsi. Bu qidalar patogenlərin çoxalmasına şərait yaratmadıqlarından az saylı virus, E.coli 0157,şigella və s. xəstəliyə - qida zəhərlənməsinə səbəb olur.Hazır çiy qidalarda bu halların olmasına səbəb qidanın çirkab sularla çirklənməsini və ya yığım zamanı gigiyenik minimumlara riayət… Continue reading Zəhərlənmə və ya Daşıyıcı olma

Qidada Risk Qrupları

Yaşam enerjimiz olan qidaları da qruplara ayıra bilərik. Bu qruplar qida zəhərlənməsinə səbəb olma riskinə əsaslanır desək yanılmarıq.  İlk öncə yüksək risk qrupundan başlayaq. Yüksək risk qrupuna aid qidalara qida zəhərlənmələrində daha çox rast gəlirik. Bu qidaların tərkibi əsasən zülalla bol olduğundan və nəmişliyi də az olmadığından uyğun şəraitdə qida zəhərləndirici bakteriyalar onlarda rahatlıqla çoxala… Continue reading Qidada Risk Qrupları

Yaxşı Gəlir Üçün Yaxşı İşlə(T)

Bugün qida təhlükəsizliyinin biznes tərəfini açıqlamağa çalışacam. Nə olmasa da yaxşı pul qazanmaq,gəlir əldə etmək hər kəsin istəyidir. Və heç kəs kiçik xəsisliyə görə böyük gəlirlərdən imtina etmək istəməz. Qida biznesi ilə məşğul olan şəxslərin hüquqi,maddi və mənəvi cəhətdən təhlükəsiz qida istehsal etmək məsuliyyəti var. Pis gigiyena nəticəsində baş vermiş qida zəhərlənmələrinin fəsadları çox yüksək… Continue reading Yaxşı Gəlir Üçün Yaxşı İşlə(T)

Təhlükəsizlik Üçün Supervayzer Ol

Hər hansı bir tədbir keçirmək üçün və ya sadəcə aclığımıza son qoymaq üçün şəhərimiz müxtəlif məkanlarla boldur. Biz hər hansı bir məkanı seçərkən onun xarici və daxili görünüşünə,ümümi təmizlik görüntüsünə, az-çox eşitdiyimiz rəylərə  və sonda qiymətinə fikir veririk. Fikir vermədiyimiz çox nüanslar da var. Məsələn təqdim olunacaq qidanın təhlükəsizliyi. Bu ən əsas göstəricidir əslində. Müştəri… Continue reading Təhlükəsizlik Üçün Supervayzer Ol