7 HACCP prinsipi

Qida təhlükəsizliyini təmin etməkçün ən etibarlı sistem HACCP (hazard analysis critical control points – risklərin təhlili və kritik nəzarət nöqtələrinin təyini) olduğunu bildirmişdik.

Təbii ki, HACCP-ın da əsas baza prinsipləri var. Onları bilmək vacibdir.

1) Təhlükələrin (Risklərin) Təhlilini Aparmaq.

Prosesin hər bir mərhələsində baş verə biləcək təhlükələri təyin etmək,riskləri hesablamaq. Onlara nəzarət tədbirlərini müəyyən etmək.

2) Kritik Nəzarət Nöqtələrini (KNN) Təyin Etmək.

Kritik nəzarət nöqtələri qida üçün təhlükə yarada biləcək amillərin qarşısını almaq, onları ləğv eləmək və ya qəbul oluna biləcək səviyyəyə azaltmaq üçün olan prinsipdir.

3) Kritik Limitləri Təyin Etmək.

Kritik limitlər nəzarət parametrlərini qəbul olunan və qəbul olunmayan hissələrə ayırır.

4) Monitorinq Sistemini Yaratmaq.

Monitorinq KKNlərə planlaşdırılmış nəzarətdir. Prosesin addımlarının limitlər daxilində,nəzarət altında olub-olmamasını aşkarlamaq üçündür.

5) KKNlərdə Limitdənkənar Hallar Aşkarlanan Zaman Düzəldici Fəaliyyət Yaratmaq.

6) HACCP Planının Səmərələləyini Təsdiq Etmək Üçün Yoxlama Prosedurları Yaratmaq.

Bu prosedur kənaraçıxmaları təyin etmək üçün planın auditini və təsadüfi seçmə ilə yoxlamanı təşkil edir.

7) Bu Prinsiplərə Və Onların Tətbiqinə Aid Olan Proses Və Qeydiyyatların Aparılması Üçün Sənədlər Hazırlamaq.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s