Necə olur təhlükəsiz qida?

Bütün təşkilatlar məqsədə nail olmaq üçün çalışır. Qida biznesi ilə məşğul şirkətlərin əsas məqsədi qidanı istehsal edib xeyir əldə edərək satmaqdır. Yüksək gigiyenik standartlar istehsalda məhsuldarlığın azalmasının, məhsulun xarab olmasının, ziyanvericilərlə çirklənmənin  və qida zəhərlənməsinin qarşısını alar.

Qida təhlükəsizliyini təmin etməkçün ən etibarlı sistem HACCP (hazard analysis critical control points – risklərin təhlili və kritik nəzarət nöqtələrinin təyini).

Təbii bu KKN-ləri düzgün təyin edəndə fiziki,kimyəvi və mikrobioloji çirklənmələrin qarşısını almış  olursan. Təyin edilmiş KNN-lərə nəzarət,prosedurların yoxlanması qida üçün təhlükəli ola biləcək amilləri öncədən üzə çıxarır və düzəldici hərəkətləri görməyə imkan verir.

Qidanın istehsalı ilə bağlı olan hər kəs qidanın təhlükəsizliyinə cavabdehdir,prosesin bir hissəsidir. Menecer,supervayzer və ya birbaşa qablaşdırıcı olsun fərq etməz eyni səviyyədə qida təhlükəsziliyinə cavabdehdirlər. Hətta menecerlər özləri digərləri üçün nümunə olmalıdır. Daha çox məsuliyyət menecerlərin üzərinə düşür desək yanılmarıq,çünki onlar bu proseslərdə A-dan Z-yə hər bir incəliyi,xırdalığı bilməlidirlər.

Menecmentin Məsuliyyət Qrafiki

haccp

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s